Recenzie

Vo svete biznisu sa informácie stávajú čoraz silnejším a potrebnejším nástrojom. ProfitUp vám poslúži práve na tento účel. Pomôže vám zhromažďovať, spracúvať a analyzovať veľké množstvo maloobchodných údajov. Tento manažérsky nástroj je riešenie primárne pre väčšie spoločnosti, ktoré disponujú množstvom pobočiek a z nich pochádzajúcich obchodných informácií. Na svoje si však prídu aj menšie firmy, ktorých potreba analýzy dát je vysoká.

Podnikateľské nástroje sa unifikujú. Oddelené programy so samostatnými účelmi už nejdú s dobou. Prišiel čas na univerzálne on-line nástroje, ktoré poskytnú úplné riešenie čo najväčšiemu množstvu podnikateľov bez nutnosti dokupovania ďalších modulov či programového vybavenia.

Aplikácia zjednotí a zefektívni komunikáciu so zákazníkmi. Počet kanálov, prostredníctvom ktorých môže firma komunikovať so zákazníkmi, sa v poslednom čase rozšíril o sociálne siete, četovanie a diskusné fóra. Efektívne využitie všetkých dostupných kanálov pre váš helpdesk vám umožní aplikácia LiveAgent.

Veľa podnikateľov sa viac alebo menej úspešne borí s problémom prepisovania dokladov do účtovníctva. Je to monotónna a únavná práca, pri ktorej zvyčajne vzniká aj veľa chýb, pričom na ich dohľadanie a nápravu treba takisto veľa času. Dlho trvá vyhľadávanie konkrétnych účtovných informácií v dokumentoch. Ako ušetriť tento neproduktívny čas, ktorý by sa dal využiť oveľa efektívnejšie? Jedno z riešení je archív dokumentov Archiles, ktorý prepája doklady s účtovníctvom. Ide o inteligentný archív dokumentov.

Riešenie Qlik je medzi používateľmi veľmi obľúbená samoobslužná platforma Business Intelligence kategórie Data Discovery. Architektúra analytickej platformy Qlik je založená na báze asociatívneho in-memory dátového modelu s množinou tesne integrovaných analytických funkcií. Silná stránka riešenia je vizualizácia a intuitívne ovládanie, takže objavovanie a zdieľanie nových poznatkov je jednoduché.