Recenzie

Aplikácia je určená pre drobné firmy aj firmy s viacerými pobočkami. Umožní vám zvládnuť množstvo administratívnych úkonov spojených s vedením účtovníctva doslova na pár kliknutí. Môžete faktúry vystavovať, evidovať došlé faktúry či vytvárať prevodné príkazy na úhrady do svojho internetbankingu. Po importe bankového výpisu máte okamžitý prehľad o uhradených faktúrach aj neplatičoch. Elektronický účtovník umožňuje jednoduché rozdelenie práce medzi viac pracovníkov a ich paralelnú prácu v rovnakých častiach softvéru.

Livechatoo je jednoduchý nástroj na priamu komunikáciu s vašimi zákazníkmi, napríklad na on-line zákaznícku podporu. Aplikácia je vhodná pre akýkoľvek druh on-line podnikania, za všetky vymenujme internetové obchody, webhostingy, banky a podobne. Umožňuje priamo osloviť návštevníkov vašej webovej stránky, komunikovať s nimi, ponúknuť im vaše produkty a služby. Zjednodušene povedané, aplikácia umožní povýšiť návštevníkov vášho webu či e-shopu na zákazníkov.

Potrebujete zdokumentovať aktivity v teréne súvisiace s vašou firmou a reportovať ich zákazníkovi, hlavne čo sa týka prípadných problémov a prekážok? Potrebujete mať prehľad o vykonanej činnosti vašich zamestnancov, aby ste ich vedeli lepšie koordinovať a robiť lepšie rozhodnutia? Jedno z riešení je systém Venzeo.

Ste živnostník alebo účtovník v malej firme do 25 zamestnancov a fakturácia je pre vás nočná mora? Expandoval váš biznis natoľko, že Excel už nestačí, no klasické účtovné programy sú pre vás zbytočne zložité? Jedno z riešení je SuperFaktúra.