Venzeo Profil

Potrebujete zdokumentovať aktivity v teréne súvisiace s vašou firmou a reportovať ich zákazníkovi, hlavne čo sa týka prípadných problémov a prekážok? Potrebujete mať prehľad o vykonanej činnosti vašich zamestnancov, aby ste ich vedeli lepšie koordinovať a robiť lepšie rozhodnutia? Jedno z riešení je systém Venzeo.

Galéria fotografií

 

VIZUALIZÁCIA VYKONANEJ PRÁCE

Ľudský mozog získava viac než 90 % informácií vizuálne. Či už ide o vyhodnotenie vykonanej práce, alebo analýzy prípadných problémov a návrhy riešení, obrázky s adekvátnym opisom poskytujú oveľa viac informácií než polstránkový text. A pritom obrázok sa dá zhotoviť za zlomok sekundy a priamo na mieste doplniť stručným a výstižným komentárom. Každé hlásenie má presnú časovú známku a lokalizáciu GPS s pripojenou adresou. Použiteľnosť tejto informácie je všestranná – od preukázania pozície vášho zamestnanca až po ukážkovú galériu vašej práce pre zákazníkov. Ak je vaša práca spojená s miestom, ako je napríklad obchodné centrum, fotky môžu byť pripojené práve k tomuto miestu. Môžete dokonca robiť hlásenia aj v budovách, kde  GPS nefunguje.

Venzeo je perfektné riešenie na obrazové zdokumentovanie dokončenej manuálnej práce v teréne. Typický príklad je odvoz komunálneho či separovaného odpadu, výmena plagátov na reklamných pútačoch, kosenie chodníkov a pod., námetov je množstvo. Fotografie z reportov poslúžia zároveň aj ako objektívny dôkaz, prečo sa príslušná práca v dôsledku prekážok nedala vykonať riadne a včas. Keď zamestnanci dokončia prácu, na niekoľko málo kliknutí ju zdokumentujú. Údaje z mobilných zariadení sa v reálnom čase prenášanú na cloudový server služby. Viete, kedy, kde a kto urobil fotku. Ukážete svojim kolegom alebo zákazníkom, že zadanie bolo splnené v požadovanej kvalite.

Zoznam hlásení

 

„Naši vodiči používajú systém Venzeo na dokumentovanie problémov v teréne. Je stabilný, rýchly a vyhovuje účelu, na ktorý bol nasadený,“ povedal Roman Achimský, generálny riaditeľ, OLO, a. s.

 

AKO TO FUNGUJE

Vaši zamestnanci a kolegovia zhotovia fotky pomocou mobilnej aplikácie Venzeo, zvolia typ hlásenia, napíšu poznámku a aplikácia automaticky pridá čas, pozíciu (alebo zvolený bod záujmu). Aplikácia má jednoduché a kontrastné rozhranie s veľkými tlačidlami. Nainštalovanie trvá menej ako 3 minúty. Ak si to charakter práce vyžaduje, vybavíte pracovníkov telefónmi odolnými proti nárazu alebo vode.

Webová aplikácia bezpečne zbiera, uchováva a dáva vám prístup ku všetkým záznamom, ktoré vaši kolegovia zhotovia. Sú k dispozícií okamžite po zaznamenaní v teréne. Môžete ich zdieľať cez e-mail, stiahnuť ich ako PDF, Excel (CSV), vytlačiť ich alebo nastaviť automatické e-mailové notifikácie pri došlom hlásení. Po objednaní služby je zákazníkovi doručený e-mail so všetkými údajmi a pokynmi potrebnými na to, aby mohol so systémom Venzeo začať pracovať. Pre operačný systém Android sa Venzeo inštaluje mimo aplikačného obchodu, priamo z webu výrobcu ako aplikácia tretej strany.

Celá komunikácia medzi vami a naším serverom je chránená 256-bitovým SSL. Všetky naše servery sú monitorované 24/7 a spĺňajú veľmi prísne bezpečnostné certifikáty ISO 27001 a Fisma Moderate. Takisto máte možnosť zabezpečenej výmeny dát s vaším informačným systémom pomocou API.

 

OPERATÍVNE RIADENIE

V prípade problémov môžu pracovníci pomocou aplikácie vo svojich mobilných telefónoch tieto prekážky v práci nahlásiť, napríklad: bolo tam auto blokujúce vjazd, dvere boli nefunkčné atď. Môžete dokázať, že váš pracovník tam bol, a ukázať, prečo ste zadanie nemohli dokončiť. Ak pracovník narazí na problém, ktorý nedokáže vyriešiť sám, jeho nadriadený, dispečer alebo iný zodpovedný zamestnanec presmeruje riešenie problému na správnu osobu. Vďaka fotke a presným informáciám problém presne identifikuje a rozhodne sa pre správne a najefektívnejšie riešenie.

 

VYTVÁRANIE PRAVIDELNEJ FOTODOKUMENTÁCIE

Ak denne dokumentujte svoju prácu alebo prácu vašich zamestnancov v teréne ako dôkaz vašej činnosti, časom si vytvoríte prehľadné portfólio svojich aktivít. Získate sprievodné údaje, z ktorých možno extrahovať zaujímavé štatistické informácie.

 

Cena sa odvíja od počtu zariadení, kde je licencia aplikácie Venzeo použitá, ako aj od množstva reportov/hlásení, ktoré tieto zariadenia vyprodukujú dovedna. Začína sa na 4,30 EUR/mesiac na zariadenie.

Tvorba hlásenia


pre beapp.sk pripravil Ľuboslav Lacko - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie