Recenzie

Efektivita práce je pojem, ktorý by množstvo podnikateľov chcelo reálne dosiahnuť, no väčšina nevie, ako na to. Clevork je systém, ktorý im v tomto úsilí pomáha veľmi podrobne. Automatizuje, sleduje, manažuje, umožňuje analýzy a prispieva tak v konečnom dôsledku k zvýšeniu zisku spoločnosti pomocou určenia a odstránenia slabých miest. Slabé miesto je v tomto prípade neefektívne využitie pracovného času.

Inventúra je nevyhnutný pravidelný úkon pre každú firmu, ktorá eviduje nejaké skladové zásoby. Aplikácia INA sa snaží zber dát čo najviac uľahčiť a svojou univerzálnosťou oslovuje všetky kategórie spoločností od drobných živnostníkov až po najväčšie organizácie s množstvom zamestnancov. Zber čiarových kódov je síce doména inventúr, no aplikáciu možno využiť napríklad aj na evidenciu majetku spoločnosti, spočítanie množstva tovarov v predajniach a pod.

Pre podnikateľov a účtovníkov je firemná agenda väčšinou základ fungovania a napredovania ich činnosti. V modernej dobe už takáto agenda býva fyzická len v rámci nutnosti ustanovenej zákonom, a preto prichádza na rad elektronický pomocník, ktorý prácu zefektívni a zjednoduší. Helios One je takýto pomocník.

Aj majitelia reštaurácií potrebujú držať krok s dobou, aby zabezpečili spokojnosť zákazníkov a stúpajúci firemný zisk. Konkurencie je množstvo a odlíšiť sa, predbehnúť ju je mimoriadne ťažké. Takýto krok smerom k modernizácii a zvýšeniu efektivity prevádzky je aplikácia Kassandra.

V preplnenom podnikateľskom prostredí je vitálne dôležitou súčasťou úspechu vystavovanie cenových ponúk potenciálnemu aj stálemu klientovi. Nie vždy však ide iba o ceny. Dobrá cenová ponuka toho musí obsahovať viac a dojem, akým na zákazníka zapôsobí, môže zásadne ovplyvniť dobré meno vašej spoločnosti aj vaše zisky.