Kassandra Profil

Aj majitelia reštaurácií potrebujú držať krok s dobou, aby zabezpečili spokojnosť zákazníkov a stúpajúci firemný zisk. Konkurencie je množstvo a odlíšiť sa, predbehnúť ju je mimoriadne ťažké. Takýto krok smerom k modernizácii a zvýšeniu efektivity prevádzky je aplikácia Kassandra.

>>Stiahnite si aplikáciu Kassandra <<

 

NA ČO SLÚŽI KASSANDRA

Ide o mobilnú aplikáciu, vhodnú pre tablety a smartfóny s OS Android. Spolupracuje s populárnym reštauračným systémom BlueGastro a primárne je určená na priame vybavovanie objednávok zákazníkov v stravovacích zariadeniach. Pritom podporuje on-line i off-line synchronizáciu na maximálne zabezpečenie hladkého chodu prevádzky.

Identifikácia obsluhy

 

 

AKO TO FUNGUJE

Používateľské rozhranie vychádza v ústrety svojou úplnou jednoduchosťou, účelnosťou a rýchlosťou použitia. Vďaka prepojeniu s informačným systémom reštaurácie (baru či ľubovoľného iného stravovacieho zariadenia) možno intuitívne vytvárať účty pre jednotlivé stoly a následne ich odosielať do pokladničného systému. Kassandra podporuje i off-line účtovanie, takže prípadný výpadok spojenia nespôsobí problémy a obsluhovanie môže prebiehať normálne ďalej.

Práca v aplikácii prebieha jednoduchým spôsobom, využívajúcim výhody dotykového OS Android. Obsluha, vybavená tabletom alebo smartfónom, zvolí stôl a objednávky vyberá z databázy podľa jedálneho a nápojového lístka. Jedným ťuknutím prsta možno pridať položku do účtu, zvýšiť objednané množstvo či odstrániť položku z účtu. Účty priradené k stolom sa zobrazujú ako zoznam, a tak je medzi nimi možný rýchly pohyb. Vrámci účtov sú položky rozdelené prehľadne do skupín podľa toho, či patria medzi predjedlá, hlavné jedlá, nápoje alebo ostatné kategórie.

Výber podľa kategorií

Zoznam otvorených účtov

 

Ceny konkrétnych jedál a nápojov program čerpá z databázy, takže ich netreba ručne zadávať počas obsluhovania. V zozname objednaných položiek aplikácia eviduje nielen cenu za kus, ale priebežne prepočítava a zobrazuje aj cenu za objednané množstvo. Medzi podporované funkcie súvisiace s účtami patrí aj storno účtov, storno položiek a zlučovanie viacerých objednávok do jednej. Počíta sa teda aj s menej štandardnými eventualitami, ktoré v bežnej praxi niekedy nastávajú.

Veľmi užitočný prvok, ktorým Kassandra pomáha udržiavať systematický poriadok v obsluhovaní, je časový údaj v zozname účtov. Tento údaj vyjadruje dobu od zadania objednávky s presnosťou na jednu minútu. Čašník si tak zachováva prehľad o tom, ako rýchlo koho obsluhuje, a môže predísť prípadnej nespokojnosti spojenej s rýchlosťou obsluhy, čo je častý jav v slovenských stravovacích zariadeniach a ich majiteľom robí vrásky.

      

Zoznam položiek na účte

 

 

ÚČTOVANIE

Kassandra spĺňa všetky funkcie, ktoré sa donedávna museli robiť iba ručne, takže tu nájdete aj funkciu vyúčtovania po ukončení obsluhy. Aplikácia je prepojená s pokladničným systémom, preto dokáže odoslať účet okamžite do pokladne, pričom počíta aj s viacerými pokladňami v rámci jednej prevádzky (napríklad rozdelené pokladne pre bar a reštauráciu).

Ponuka úkonov pri účte

Vystavenie účtu pomocou mobilnej aplikácie

 

PREČO KASSANDRA?

Ak vlastníte reštauráciu, bar či jedáleň, určite viete, že obsluha býva často slabým článkom v chode podniku. Pomalá a neefektívna obsluha dokáže percentuálne zásadne znížiť zisky a pokaziť dobré meno firmy. Spokojný a verný zákazník je presne to, čo vám Kassandra umožní získať. Rýchly čašník s tabletom či smartfónom v ruke, reagujúci okamžite, evidujúci časové prehľady objednávok jednotlivých stolov, to je budúcnosť stravovacích zariadení. Zatiaľ to nie je samozrejmosť a možno práve Kassandra je ten krok, o ktorý budete vpredu oproti vašej konkurencii a vďaka ktorému budú vaše zisky a popularita podniku raketovo stúpať.

 

>>Stiahnite si aplikáciu Kassandra <<

 

 

pre beapp.sk pripravil Peter Vnuk - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie