Recenzie

Reklamácie sú súčasťou každého podnikania. Nedá sa im vyhnúť a ich vybavovanie je jeden z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich vzťahy so zákazníkmi a dobrú povesť spoločnosti.

Customer Relationship Management (CRM) je proces, pri ktorom sa zhromažďujú, spracúvajú a analyzujú dáta súvisiace s komunikáciou so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Aktiv.io je podnikateľský nástroj na tento účel. Snaží sa proces zjednodušiť a urobiť čo najviac pohodlným.

Informovanosť obyvateľstva o mimoriadnych, ale aj bežných každodenných udalostiach v meste či obci je určite súčasť dobrého vzťahu zastupiteľstva s občanmi. Napriek tomu v tejto oblasti stále panujú dávno zastarané systémy z minulého storočia a potenciál, ktorým disponujú moderné technológie, zostáva nevyužitý.

Dobre vyriešené a legislatívne aktualizované účtovníctvo je nevyhnutné pre úspešnú firmu. Ak sa k tomu pridá príjemný dizajn a moderné technické vyhotovenie, dostaneme Keepi.

Kvalitný marketing. To je správna odpoveď na väčšinu otázok o tom, čo robí niektoré firmy úspešnejšími ako iné. Nové myšlienky aj zabehnutý biznis treba zákazníkovi prezentovať, zaujať ho, odlíšiť sa od konkurencie a udržať si jeho vernosť v budúcnosti. Scandeal vám pomôže s dosiahnutím týchto cieľov pomocou vytvorenia vášho vlastného vernostného programu.