Reklamacie.sk Profil

Reklamácie sú súčasťou každého podnikania. Nedá sa im vyhnúť a ich vybavovanie je jeden z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich vzťahy so zákazníkmi a dobrú povesť spoločnosti.

>> Vyskúšajte aplikáciu zdarma <<

 

Automatizácia procesu reklamácie je preto úplne logický krok na ceste k úspechu, ktorý by mal urobiť každý moderný podnikateľ, ak mu záleží na tom, ako sa budú o jeho spoločnosti kupujúci vyjadrovať. Aplikácia Reklamacie.sk podá pomocnú ruku práve v tejto oblasti. Sprehľadní a zautomatizuje všetko, čo súvisí s reklamovaním. Dobrý pocit na strane zákazníka, ktorý je na nezaplatenie, navyše podporí aj notifikačným systémom.

 

 

VZHĽAD

Ide o webovú aplikáciu, ktorá v úvodnej ponuke – informačnom paneli – ponúka štatistický súhrn súvisiaci s reklamáciami vo vašej firme. Tieto prehľady vás privítajú každý nový pracovný deň a nájdete tu počty zaevidovaných a práve prijatých reklamačných listov vrátane prehľadov zahŕňajúcich hlavičky konkrétnych dokladov. Vďaka tomu možno každý doklad otvoriť priamo jedným kliknutím zo základnej pracovnej plochy. K prehľadnosti prispieva aj graf v spodnej časti informačného panela, ktorý zobrazuje počty reklamácií v jednotlivých kalendárnych mesiacoch grafickou formou.

Informačný panel aplikácie

 

 

FUNKCIE A MOŽNOSTI

V ľavej časti aplikácie sa nachádza základné menu, ktoré je zamerané na maximálnu jednoduchosť, a tak šetrí svojmu používateľovi vzácny čas. Pomocou výrazného belasého tlačidla možno vytvoriť reklamáciu priamo v prostredí aplikácie. Takýto formulár poskytuje všetky potrebné položky vrátane informácií súvisiacich s dokladom o kúpe a osobných údajov o zákazníkovi a poskytne aj miesto na podrobný opis reklamovaných porúch či chýb. Ak je potrebný obsiahlejší textový opis, jednotlivé polia formulára možno veľkostne prispôsobovať jednoduchým potiahnutím myšou.

Ďalšie položky menu sú informačný panel, ktorý sme si už spomenuli, evidencia reklamácií, nastavenia aplikácie a kontaktné údaje, kde možno meniť informácie o vašej spoločnosti.

V evidencii reklamácií nájdete zoznam všetkých evidovaných reklamácií, farebne rozlíšených podľa stavu (napr. zaevidovaná, prijatá, vybavená alebo uzavretá reklamácia). Zoznam umožňuje filtrované zobrazovanie dokladov podľa každého parametra, ktorý by mohol byť pri vyhľadaní konkrétneho dokladu kľúčový. Dôležitý zobrazovaný a farebne odlíšený parameter je počet uplynutých dní od prijatia reklamácie. Tento zdanlivý detail vám pomôže v reklamačnom procese dodržiavať lehoty ustanovené zákonom.

Evidencia reklamácií

 

Pokiaľ zvolíte položku v menu s názvom Nastavenia, dostanete príležitosť vytvoriť si vlastný reklamačný formulár, čo určite ocení veľké množstvo podnikateľov, ktorých činnosť či predávané výrobky vyžadujú špecifický prístup.

Okrem priameho prevzatia tovaru, zaevidovania reklamačného listu a súvisiacich dokladov pracovníkom priamo na prevádzke umožňuje systém aj druhý spôsob, ktorý ocenia hlavne majitelia elektronických obchodov. Zákazník vyplní reklamačný formulár priamo na stránke vášho e-shopu, následne ho vytlačí a pošle vám ho spolu s reklamovaným tovarom. Po prijatí tovaru a reklamačného listu v systéme označíte reklamáciu ako prijatú a zákazníka o tom upovedomíte pomocou SMS či e-mailu, čo sú takisto funkcie, ktoré systém Reklamacie.sk podporuje. Týmto spôsobom môžete zákazníka informovať aj o ďalšom pohybe reklamovaného tovaru a každej zmene stavu jeho reklamácie.

S akoukoľvek otázkou sa možno obrátiť na autorov aplikácie priamo pomocou zabudovaného četovacieho systému, takže technická podpora je k vám najbližšie, ako sa dá. Základná aplikácia sa dá rozširovať o ďalšie moduly zo širokej ponuky, napríklad o doplnok, ktorý pridáva funkcie na spoluprácu s externými servismi, alebo doplnok pre podnikateľov s viacerými predajňami.

 

 

PREČO REKLAMACIE.SK?

Kvalitu predávaného tovaru predajca nedokáže ovplyvniť. Žiadny výrobok nikdy nebude dokonalý a chybné kusy budú existovať, takže aj reklamácie budú vo vašom podnikaní vždy prítomné. Otázka znie, ako dobre sa s nimi vyrovnáte a či vám záleží na tom, aby sa zákazník neobával nákupu u vás pre prípadnú reklamáciu tovaru. Do dvadsať reklamácií ročne je systém úplne zadarmo, takže netreba váhať s jeho vyskúšaním.

Cenník

 

>> Vyskúšajte aplikáciu zdarma <<

 

 

pre beapp.sk pripravil Peter Vnuk - ITnews.sk

 

Zobraziť všetky recenzie