Eecho Profil

Informovanosť obyvateľstva o mimoriadnych, ale aj bežných každodenných udalostiach v meste či obci je určite súčasť dobrého vzťahu zastupiteľstva s občanmi. Napriek tomu v tejto oblasti stále panujú dávno zastarané systémy z minulého storočia a potenciál, ktorým disponujú moderné technológie, zostáva nevyužitý.

 

 

Tento stav sa snaží zmeniť aplikácia eEcho, ktorá je určená práve na komunikáciu obec – občan. V konzervatívnejších prípadoch môže byť moderným doplnkom existujúcich systémov a v prípade, kde vedenie mesta či obce myslí progresívne, môže eEcho pôvodný systém úplne nahradiť.

 

 

AKO TO FUNGUJE

Z pohľadu správcu je eEcho prehľadná webová aplikácia s graficky príťažlivým kabátom, ktorá vo svojej základnej ponuke umožňuje pomocou rýchleho menu okamžite vytvárať oznamy konkrétneho druhu. Na komunikáciu s občanmi sa využíva niekoľko informačných kanálov, a tak tu možno vytvoriť napríklad hromadnú správu SMS, e-mail alebo tlačovú správu.

Na to, aby systém fungoval, treba najskôr vytvoriť databázu občanov. U každého občana možno evidovať okrem základných údajov, ako je meno, adresa, telefónne číslo a e-mail, napríklad aj vhodnosť zasielania informácií s konkrétnou tematikou. Týmto spôsobom budete môcť obmedziť oznamy pre konkrétnych ľudí napríklad na tému kultúry či bezpečnosti, ale možné je aj využitie v komerčnej sfére a adresátom, ktorí budú s takouto formou komunikácie súhlasiť, sa dajú zasielať aj reklamné informácie. Adresátov správ možno vymedziť aj podľa vekovej kategórie, ulice či mestskej časti.

Úvodny dashboard aplikácie

 

V základnej pracovnej ploche sa dá okrem iného okamžite pridať do zoznamu ďalší občan, môžete kontrolovať aj stav vášho účtu a predplateného kreditu, ktorý sa používa na odosielanie správ SMS adresátom. Pri pohybe v aplikácii vám pomáha vysúvacie menu v ľavej časti obrazovky, takže všetky potrebné položky máte neustále poruke. To môže byť mimoriadne dôležité vo výnimočných situáciách, keď potrebujete obyvateľstvo bleskovo informovať o udalostiach súvisiacich s ich bezpečnosťou.

Celý systém je neustále monitorovaný tímom tvorcov, aby bola zabezpečená čo najvyššia priepustnosť informácií v každom okamihu. Pre tých, ktorým nepostačuje základné rozloženie pracovnej plochy, systém ponúka modularitu. Na základnú plochu eEcho si môžete systémom drag and drop umiestňovať widgety, tak ako to poznáte z mobilných telefónov. Budete mať preto poruke vždy tie časti aplikácie, ktoré najviac potrebujete.

Zaujímavá je funkcia správy oslávencov. Vďaka tomu možno nadviazať bližší vzťah s obyvateľmi. Budete mať prehľad o tom, koľko občanov má v daný deň meniny a narodeniny, a vďaka tomu im môžete zasielať súvisiace informácie podľa vášho uváženia.

 

 

TVORBA SPRÁV

Na tvorbu správ disponuje eEcho klasickým textovým editorom, ktorý zvládne každý. Všetky ikony a postupy sú známe z iných editorov, ak teda ovládate základnú prácu napríklad s MS Word, vytvoriť oznam v systéme bude pre vás úplná hračka. Keďže dnes už drvivá väčšina populácie disponuje mobilným telefónom schopným prijímať e-maily v neredukovanej forme, bude zrejme takáto komunikácia základom. No ako sme už spomenuli, sú tu aj ďalšie možnosti.

Pri mimoriadnych udalostiach, ako sú napríklad živelné pohromy, určite oceníte aj možnosť odosielania SMS správ. V takomto prípade budú informovaní aj obyvatelia, ktorí e-mailovú komunikáciu nepoužívajú, ale majú pri sebe mobilný telefón. Táto funkcia využíva prepojenie s mobilnými operátormi, preto je spoplatnená. Okrem kreditného systému s niekoľkými balíkmi je tu aj možnosť fakturácie služieb na konci každého mesiaca.

Tvorba správ

 

Ďalší komunikačný kanál sú tlačové správy. Pomocou nich možno vytvárať oznamy pod hlavičkou mesta alebo obce a následne ich vytlačiť a umiestňovať na verejne exponovaných miestach. Správy sa delia na privátne a verejné. Pri tých verejných systém automaticky generuje kanál RSS. Týmto spôsobom môže občan prijímať okamžité správy aj pomocou čítačiek RSS, ktoré sú zabudované napr. aj v prehliadačoch mobilných telefónov.

Systém eEcho umožňuje aj priamu a okamžitú spoluprácu medzi mestami a obcami, ktoré ho využívajú, pomocou funkcie eMarket. Je tu možnosť tvorby krátkej správy či oznamu, ktorý sa okamžite objaví v používateľskom rozhraní ostatných zúčastnených strán. Takto možno napríklad varovať pred blížiacim sa nebezpečenstvom či priamo požiadať o pomoc v prípade kalamitného stavu. Pri bežnej komunikácii sa dá táto funkcia využiť napríklad na organizovanie spoločných podujatí.

 

 

PREČO EECHO?

V 21. storočí by sa mal klásť dôraz na modernizáciu postupov v komunikácii miest a obcí s občanmi. Treba si priznať, že sme v tomto všeobecne pozadu. Zastarané tzv. dedinské rozhlasy a vývesné tabule nemajú ani zďaleka takú rýchlosť, adresnosť a doplnkové možnosti, aké ponúka elektronická komunikácia. V prípade informovanosti o živelných katastrofách a mimoriadnych situáciách môže takýto systém doslova zachraňovať majetok a životy obyvateľstva. A to by mala byť priorita každého zástupcu verejnosti

Cenníky

 

 

pre beapp.sk pripravil Peter Vnuk - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie