eEcho

eEcho

Informačný systém eEcho je nový, moderný a technologicky vyspelý systém pre informovanie občanov v obci, či meste. Jeho využívanie a priama obsluha je určená pre obce a mestá, no primárny benefit majú zo systému práve občania. Tí sú prostredníctvom systému eEcho neustále informovaní o dianí v mieste ich bydliska.

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti
  • maximalizácia informovanosti
  • úspora nákladov
  • cielenie informácií
  • jednoduchá prevádzka
Základné info

eEcho je manažovaným systémom, ktorý je neustále monitorovaný našim tímom. Takto dosahujeme vysokú priepustnosť informácií, ktoré tečú priamo občanom. Na informovanie sa využíva viacero komunikačných kanálov - email, sms, tlačové správy.
Komunikačný systém eEcho prináša obyvateľom (prostredníctvom vedenia mesta/obce) vždy aktuálne a dôležité informácie. Obci, či mestu poskytuje možnosť informovať svojich obyvateľov včas, veľmi adresne a efektívne za prijateľné náklady.
Hlavným cieľom systému eEcho je alternovať, či časom priamo nahradiť zastaralé systémy fyzických mestských rozhlasov v podobe ampliónov na stĺpoch verejného osvetlenia. Prevádzka a údržba takýchto systémov je náročná, a často prekračuje personálne a finančné kapacity obce, či mesta. Výsledkom je nefunkčný, zastaralý a neefektívny systém informovania občanov, ktorí strácajú prehľad o dianí v mieste ich bydliska.

Komu je určené

Verejná správa

Špecifikácia

Jazyk Slovenský
Legislatíva Slovensko
Zariadenia Web
Technická podpora Online návody, FAQ, Online podpora 8/5
Popis technickej podpory Nezadané
Kategórie Emailing, Komunikácia a dokumenty, Komunikácia, Správa a zdielanie dokumentov

Video

Aplikácia nemá žiadne video.

Cena

Predplatné/Subscription
Ročný poplatok/Maintenance

BASIC 49,00€ / mesiac
PLUS 99,00€ / mesiac
EXPERT 199,00€ / mesiac