Rozpočtovanie

Archiles

Zjednodušte si život s účtovníctvom a firemnými dokumentami. Archiles prepája doklady s účtovníctvom za Vás.

ADIOS Business Suite

Groupware pre malé a stredné podniky. Kontakty, kalendáre, faktúry a diskusie zdarma. Moduly pre riadenie projektov, ...

ProfitUp | Retail Business Intelligence

Business intelligence pre maloobchody