Aktiv.io Profil

Customer Relationship Management (CRM) je proces, pri ktorom sa zhromažďujú, spracúvajú a analyzujú dáta súvisiace s komunikáciou so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Aktiv.io je podnikateľský nástroj na tento účel. Snaží sa proces zjednodušiť a urobiť čo najviac pohodlným.

>> Vyskúšajte aplikáciu Aktiv.io zdarma <<

 

PRACOVNÉ PROSTREDIE

Aktiv.io je webová aplikácia, ktorá pracuje priamo v prehliadači a využíva pri tom celú plochu obrazovky, takže výhodu budú mať majitelia väčších monitorov. Na ľavej strane sa nachádza zasúvacie menu, ktoré obsahuje základné voľby, ako napríklad pracovnú plochu, kalendár, zoznam kontaktov, aktivity, analytické prehľady a podobne. Pracovná plocha tieto základné aspekty podnikania zhŕňa do jedného prehľadu. Používateľ je vďaka tomu stále v obraze a udržiava si neustály prehľad o dôležitých údajoch.

Zobrazenie kontaktov

Číselník aktivít

 

 

FUNKCIE A MOŽNOSTI

Systém je postavený tak všeobecne, aby vyhovoval čo najširšiemu okruhu podnikateľov. Dá sa použiť prakticky na akúkoľvek obchodnú oblasť, ktorá stavia na princípe evidencie klientov, obchodných príležitostí, produktov a naplánovaných aktivít. Základ je preto dobrá databáza kontaktov na firmy či zákazníkov. Modul venovaný tejto oblasti je rozdelený na tri kategórie. Možno tu evidovať záujemcov o vaše produkty či spoluprácu s vami, firmy s ich obchodnými údajmi a vaším hodnotením pomocou systému hviezdičiek a v tretej možnosti ide o evidenciu konkrétnych osôb s ich osobnými údajmi a priestorom na textové poznámky.

Ďalší zaujímavý modul aplikácie je časť určená na aktivity. Tu dostanete priestor na evidenciu aktivít súvisiacich s vaším podnikaním. Znamená to, že pokiaľ niekomu zatelefonujete, zašlete e-mail, dohodnete si stretnutie, prípadne sa vám k nemu viaže iná udalosť, tu si danú aktivitu zaevidujete. Šikovná je funkcia pripomienok, ktorá umožní aktivitu naplánovať a nechať si ju systémom pripomenúť. Vaša práca tak dostane presne organizovaný systém, čo je pri každom podnikaní veľmi dôležitý prvok.

Prehľadný zoznam aktivít na tablete a mobilnom telefóne

 

Modul obchodných príležitostí vám vnesie poriadok napríklad do výberových konaní či iných udalostí, ktoré môžu byť časovo limitované určitým dátumom. Okrem toho tu možno evidovať presný textový opis príležitosti, odhadovanú cenovú reláciu, ale aj odhadovanú pravdepodobnosť úspechu. Vďaka tomu sa opäť posuniete o krôčik bližšie k prehľadnému organizovaniu svojej činnosti.

Pokiaľ je vaše podnikanie viazané na konkrétne portfólio produktov, aj v tomto vám Aktiv.io pomôže ich evidenciou a následne analytická časť aplikácie umožní presne rozobrať vašu úspešnosť pomocou štatistík predaja jednotlivých produktov. Okrem toho možno analyzovať aj predaje podľa konkrétneho obchodníka. Tu sa dostávame k tomu, že systém Aktiv.io nie je určený iba pre jednotlivca, ale dobre poslúži aj väčším spoločnostiam či pracovným skupinám. Celú evidenciu možno diferencovať pre každého obchodníka a následne úspešnosť spoločnosti posudzovať aj podľa individuálneho podielu na predajoch a zisku.

Zobrazenie aktivít v grafoch na tablete

 

Aby sa v systéme zachovala prehľadnosť a jednoduchosť, aplikácia disponuje kalendárom všetkých aktivít, ktorý graficky znázorňuje všetky potrebné dáta za určité časové obdobie. Kalendár je aj súčasťou základnej pracovnej plochy, a tak je to jedna z vecí, ktoré vás privítajú na začiatku každého pracovného dňa.

 

 

PREČO AKTIV.IO?

Aplikácia Aktiv.io je ideálne riešenie pre podnikateľov, ktorí pracujú jednotlivo či v skupinách a zameriavajú sa na oblasti, ktorým štandardné aplikácie presne nesadnú. Systém je vytvorený univerzálne a možno si ho predstaviť ako vhodnú voľbu napríklad pre obchodníkov v oblasti Multi Level Marketingu, no nesklame ani v štandardnejších oblastiach podnikania. Aktiv.io je pre jedného používateľa zadarmo, platí sa až pri využití viacerými používateľmi. Skúšobná verzia je však aj v druhom prípade zadarmo na 30 dní.

Cenník

 

>> Vyskúšajte aplikáciu Aktiv.io zdarma <<

 

 

pre beapp.sk pripravil Peter Vnuk - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie