Livechatoo Profil

Livechatoo je jednoduchý nástroj na priamu komunikáciu s vašimi zákazníkmi, napríklad na on-line zákaznícku podporu. Aplikácia je vhodná pre akýkoľvek druh on-line podnikania, za všetky vymenujme internetové obchody, webhostingy, banky a podobne. Umožňuje priamo osloviť návštevníkov vašej webovej stránky, komunikovať s nimi, ponúknuť im vaše produkty a služby. Zjednodušene povedané, aplikácia umožní povýšiť návštevníkov vášho webu či e-shopu na zákazníkov.

Aplikáciu v roku 2011 vytvorila spoločnosť nolimit|DEVELOPERS z Prešova a odvtedy ju zlepšuje a zdokonaľuje. Základnú myšlienku projektu nie je ťažké odhaliť – je to individuálny personalizovaný prístup. Zákazníci oveľa viac ocenia, keď sa im venuje človek, než keby sa mali predierať zákutiami a spletitými ponukami webov. Je to analógia butiku, kde sa vám venuje predavačka, verzus neosobný hypermarket. Kam by ste si išli radšej kúpiť oblečenie? Operátor sa cez čet snaží potenciálnemu zákazníkovi pomôcť a poradiť mu. Nepriamo si ho tak získava.

Livechatoo funguje ako webová aplikácia bez nutnosti inštalácie. Konfigurácia spočíva predovšetkým v nastavení dizajnu, aby ladil s dizajnovým štýlom vášho webu, vloženie loga vašej firmy, a pridaní oddelení a operátorov. Po pridaní vygenerovaných skriptov do vášho webu umožňuje Livechatoo pozrieť si zoznam návštevníkov vášho webu v reálnom čase a individuálne ich oslovovať. Vložené četovacie okno je po nakonfigurovaní integrálnou súčasťou vášho webu a ponúka množstvo zaujímavých funkcií. Komunikácia zo strany zákazníka sa začína jednoduchým kliknutím na chat. Operátor si môže pozrieť zoznam návštevníkov v reálnom čase. Ak vidí, že návštevníci dlho hľadajú informácie, môže im interaktívne ponúknuť pomoc.

Bohaté možnosti prispôsobenia dizajnu

 

INTERAKCIA OPERÁTOR – ZÁKAZNÍK

Aby ste si ako operátor zjednodušili komunikáciu, môžete si vopred pripraviť odpovede na najčastejšie kladené otázky, prípadne si ich ukladať priebežne, ak predpokladáte, že vám túto otázku položia aj ďalší návštevníci webu. Ak vás návštevník nezastihol on-line, má možnosť zanechať správu, na ktorú mu odpoviete neskôr. Operátor má možnosť nechať si tieto správy odosielať na svoj e-mail alebo ich ponechať v ticketovom systéme v rozhraní Livechatoo. Z rozhrania sa odpovede odosielajú zákazníkovi na kontaktný e-mail, ktorý nechal pri offline správe. Ak zákazník na e-mail odpovie,, text a prílohy budú do niekoľkých sekúnd importované do Livechatoo. Správy sa tak naďalej zoskupujú a členia ako pri e-mailovej komunikácii. Ak operátor pre nával dopytov nestíha, môže presunúť konverzáciu na ďalšieho operátora alebo využiť takzvaný multichat. Je to komunikácia operátora s viacerými zákazníkmi alebo pomoc viacerých operátorov pri riešení požiadavky zákazníka. Ak klient zavolal omylom operátorovi z iného oddelenia, ten ho dokáže jedným kliknutím presunúť do správneho oddelenia alebo si kolegu zavolá na pomoc.

Prehľad správ

Prehľad návštevníkov

 

ŠTATISTIKY A POKROČILÉ FUNKCIE

 Veľmi dôležitým nástrojom spätnej väzby sú štatistiky, ktoré si môžete v podobe reportov a grafov prezerať priamo v Livechatoo alebo aj vo vašom účte Google Analytics. Štatistiky obsahujú informácie o začatých četoch, počte off-line správ, hodnotenia četov a podobne. Z pokročilejších funkcií spomenieme automatické spúšťače, nazývané aj triggery, alebo proaktívne čety, ktoré umožňujú automaticky osloviť návštevníkov podľa vopred nastavených podmienok. Úspešnosť triggerov môžete sledovať v účte Google Analytics a následne doladiť ich nastavenia.

Príklad zobrazenia štatistiky

 

PRAKTICKÉ SKUSENOSTI

Môžete sa prihlásiť ako administrátor alebo operátor. Administrátor môže prispôsobiť vzhľad stránky, teda farby textu, pozadia, logo a automatické texty. Následne pridá oddelenia a operátorov.  Livechatoo vie automaticky prispôsobiť vzhľad vloženého četovacieho okna pre mobilné zariadenia. Lišta je menšia, bez bublinky a čet sa otvára v novej stránke. Livechatoo je personalizovaná komunikácia, preto nepodceňujte význam fotografií operátorov. Pocit osobného kontaktu láme bariéry pri komunikácii. Zákazník má pocit výnimočnosti a práve jeho spokojnosť je záruka, že si získate dôveru a zlepšíte meno svojej firmy a značky.

Cenník

 

pre beapp.sk pripravil Ľuboslav Lacko - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie