Elektornický účtovník Profil

Aplikácia je určená pre drobné firmy aj firmy s viacerými pobočkami. Umožní vám zvládnuť množstvo administratívnych úkonov spojených s vedením účtovníctva doslova na pár kliknutí. Môžete faktúry vystavovať, evidovať došlé faktúry či vytvárať prevodné príkazy na úhrady do svojho internetbankingu. Po importe bankového výpisu máte okamžitý prehľad o uhradených faktúrach aj neplatičoch. Elektronický účtovník umožňuje jednoduché rozdelenie práce medzi viac pracovníkov a ich paralelnú prácu v rovnakých častiach softvéru.

Primárny cieľ aplikácie Elektronický účtovník nie je to, aby ste robili účtovnú prácu, ale aby administratívna práca, ktorú aj tak vykonávate, sa automaticky preklopila priamo do účtovníctva. Aplikácia obsahuje plnohodnotné podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo je vo fáze prípravy. Účtovník v ňom vidí automaticky zaúčtované doklady, ale môže ich aj meniť alebo vytvárať sám. Vie v ňom vytlačiť potrebné výkazy pre Daňový úrad a poslať ich elektronicky cez elektronickú podateľňu. Elektronický účtovník je implicitne nastavený tak, aby automaticky zaúčtovával doklady z administratívy podľa platnej legislatívy. Účtovník môže tieto nastavenia prispôsobiť požiadavkám firmy a v prípade potreby ich aj dodatočne upravovať.

Graf tržieb

 

ADMINISTRATÍVNA A ÚČTOVNÁ ČASŤ

Aplikácia je rozdelená na administratívnu a účtovnú časť. Administratívna časť Elektronického účtovníka je prispôsobená špeciálne pre pracovníkov bez akýchkoľvek znalostí o účtovníctve. Ľahko vystavíte odoslanú faktúru, k nej príjmový doklad, môžete zadať došlé faktúry na ich úhradu, ale aj načítať z internetbankingu pohyby na bankovom účte, ktoré sa automaticky spárujú s odoslanými a došlými faktúrami.

Prehľad faktúr

 

O 80% MENEJ PRÁCE

Všetko, čo vykonávate v administratívnej časti, ktorá je zadarmo, sa môže automaticky zaúčtovať do jeho účtovnej časti. Váš účtovník dostane už zaúčtované doklady, čo mu ušetrí veľa úkonov, pretože ich už nemusí prácne nahadzovať do svojho účtovného softvéru. Hromadne vytlačí k dokladom „účtovné košieľky“, rýchlo skontroluje, či je všetko zaúčtované tak, ako potrebuje, uloží doklady do zakladačov a elektronicky odošle jednotlivé výkazy. Sami si môžete spočítať úsporu nákladov na vedenie účtovníctva, ak vášmu účtovníkovi odpadne 80 % práce. Navyše v aplikácii robíte prevažne úkony, ktoré by ste museli v podstate urobiť vo fáze prípravy podkladov pre účtovníka. Okrem zjednodušenia a zefektívnenia činností spojených s vedením účtovníctva máte prakticky okamžitý prehľad o DPH alebo o stave svojej firmy.

Prevodný príkaz

 

PRÍPADOVÁ MINIŠTÚDIA

Pred začatím používania Elektronického účtovníka platil živnostník účtovníčke paušálne 120 eur. Teraz má účtovníčka s jeho dokladmi iba štvrtinu práce, preto sa dohodli, že mu bude fakturovať iba 30 eur mesačne, v čom má zahrnuté posielanie výkazov DPH na Daňový úrad a spracovanie koncoročného daňového priznania. Za prenájom Elektronického účtovníka zaplatí  35 eur, teda účtovníctvo ho vyjde spolu na 65 eur mesačne.

Príklad faktúry

 

CENY

Administratívna časť Elektronického účtovníka je úplne zadarmo. Ak sa rozhodnete pre využívanie účtovnej časti, tá je spoplatňovaná. Vždy po skončení mesiaca sa fakturuje prenájom účtovného softvéru za uplynutý mesiac. Platíte iba za počet účtovných dokladov, ktoré pribudli do Elektronického účtovníka od poslednej fakturácie, a to:

  • 0,30 eura za automaticky zaúčtovaný doklad zadaný cez administratívnu časť
  • 0,15 eura za doklad zadaný manuálne účtovníkom priamo v účtovnej časti

Neplatia sa žiadne vstupné poplatky. Prvých 30 dní od objednania účtovnej časti alebo od začatia jej skúšobnej prevádzky je táto časť zadarmo. Nebude vám fakturovaný  nijaký účtovný doklad, ktorý sa automaticky vytvorí alebo manuálne zadá počas tohto obdobia.

 

pre beapp.sk pripravil Ľuboslav Lacko - ITnews.sk

 

Zobraziť všetky recenzie