Firmáreň.sk

Firmáreň.sk

Portál Firmáreň.sk je webová aplikácia na online vybavenie firmy pre podnikanie. Aplikácia ponúka služby založenia, vybavenia a zmien v rámci firmy, ako aj ďalšie úkony súvisiace s firmou. Firmy, ktoré možno v rámci aplikácie zakladať, vybavovať a meniť: Živnosti, eseročky, občianske združenia a podobne. Aplikáciu možno využiť ako bez zaručeného elektronického podpisu, tak aj s ním. V prípade využitia aplikácie užívateľom, ktorý disponuje vlastným ZEP-om (eID s čipom), všetky služby možno využiť elektronicky a online, bez tlačenia listín a bez notára.

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti
  • Založiie firmy online (S.R.O., živnosť, občianske združenie)
  • Vykonávať zmien vo firme online (S.R.O., živnosť, občianske združenie)
  • Vybavenie svojej firmy nástrojmi a zariadeniam potrebnými pre podnikanie (fakturačný program, sídlo firmy v celej SR, registračná pokladnica a podobne)
  • Všetky úkony s firmou aj bez papiera a bez notára priamo cez portál firmaren.sk (pri využití vlastného elektronického občianskeho preukazu)
Základné info

Portál Firmáreň.sk je webová aplikácia na online vybavenie firmy pre podnikanie. Aplikácia ponúka služby založenia, vybavenia a zmien v rámci firmy, ako aj ďalšie úkony súvisiace s firmou. Firmy, ktoré možno v rámci aplikácie zakladať, vybavovať a meniť: Živnosti, eseročky, občianske združenia a podobne. Aplikáciu možno využiť ako bez zaručeného elektronického podpisu, tak aj s ním. V prípade využitia aplikácie užívateľom, ktorý disponuje vlastným ZEP-om (eID s čipom), všetky služby možno využiť elektronicky a online, bez tlačenia listín a bez notára.

Komu je určené

Živnostník, Malý podnik do 25 zamestnancov, Menši stredný podnik do 100 zamestnancov, Stredný podnik do 500 zamestnancov, Podnik nad 500 zamestnancov, Neziskové organizácie, Účtovné spoločnosti, Advokátske kancelárie

Náhľady

Aplikácia nemá nahrané žiadne obrazovky.

Špecifikácia

Jazyk Slovenský
Legislatíva Slovensko
Zariadenia Web, MAC, Windows PC, Linux
Technická podpora Online návody, FAQ, Video tutorialy, Hotline 24/7, Online podpora 8/5
Popis technickej podpory Nezadané
Kategórie Elektronizácia právnej agendy, Administratíva

Video

Aplikácia nemá žiadne video.

Cena

Jednorázová licencia

Jednorázové nákupy v rámci aplikácie:
Založenie živnosti - 25 eur a 19 eur (pre registrovaného klienta)
Založenie S.R.O. - 259 eur (237 eur so zľavou), vrátane súdneho poplatku 150 eur
Založenie občianskeho združenia - 99 eur, vrátane správneho poplatku
Zmeny v živnosti (zmena adresy, pozastavenie, zrušenie a podobne) - 10 eur
Zmeny v S.R.O (zmena sídla, zmena konateľa, a podobne) - 89 eur, vrátane súdneho poplatku 33 eur
Ďalšie služby v cenníku: https://www.firmaren.sk/ceny