SuperSaas Profil

Rezervačný systém, ktorý je prehľadný, rýchlo fungujúci a prispôsobený vaším potrebám. To nie je fikcia, ale reálna požiadavka, ktorú vám webová aplikácia SuperSaaS ľahko splní.

 

 

AKO TO FUNGUJE

Po jednoduchej registrácii, počas ktorej je dôležité zadať svoje meno či názov spoločnosti, dostane nový používateľ k dispozícii demonštračný variant SuperSaaS, v ktorom môže bez časového obmedzenia vyskúšať funkcionalitu tvorby aj využitia rezervačného systému. Základ pracovného prostredia je ovládací panel, ktorý obsahuje na ploche priame odkazy na vytvorené rozvrhy a na pravej strane prvky podrobných nastavení.

Prvý z piatich krokov k cieľu je tvorba rezervačného rozvrhu. Aplikácia vás bude informovať o tom, že existujú tri druhy:

- Zdrojový rozvrh: Rezervácie budú fungovať na princípe rezervovania jednotlivých „zdrojov“, pričom každý z nich možno rezervovať iba raz.

- Kapacitný rozvrh: V tomto prípade pôjde o časové „sloty“, do ktorých sa bude môcť zaregistrovať viacero záujemcov podľa dostupnej kapacity.

- Servisný rozvrh: Tento variant je prispôsobený na rezerváciu služieb. Za splnených podmienok, ktorými bývajú voľné zdroje, možno rezervovať určitú službu.

 

Tvorba rozvrhu

 

Podľa toho, aký spôsob vám najviac vyhovuje, zvolíte aj pravidlá oprávnení na úpravu, resp. vykonávanie zmien v rozvrhoch. Pri klasickom rezervačom systéme bude môcť overiť dostupnosť predmetu rezervácie každý návštevník. Pokiaľ bude chcieť vykonať rezerváciu, bude sa musieť zaregistrovať. V druhom prípade, teda pri samoobslužnom rozvrhu bude možné proces rezervácie vykonať pre člena preverenej skupiny používateľov. To možno využiť napríklad pri rezervovaní miestností pre zamestnancov spoločnosti. Tretia možnosť je kalendár, v ktorom budú vyznačené termíny konania akcií pre každého návštevníka, pričom vykonávanie zmien bude povolené iba autorizovanej osobe.

Aplikácia SuperSaas vás prevedie celým procesom tvorby rozvrhov a ku každej voľbe poskytne nielen vysvetlenie, ale aj praktický príklad využitia. Netreba sa preto obávať nejasností. V ďalšom kroku definujete, či ide o jeden predmet rezervácií alebo viac zdrojov, ktoré môžu byť rezervované súčasne.

Spomenuli sme dôležité zadanie mena či názvu spoločnosti. Počas štvrtého kroku totiž zadáte názov rozvrhu, najlepšie tak, aby obsahoval predmet rezervácií. Ten bude po vytvorení pre návštevníkov dostupný na webovej adrese, ktorá bude mať takýto tvar: www.supersaas.sk/schedule/ VaseMeno/NazovVashoRozvrhu.

 

Rozvrh

V poslednom kroku vás čaká nastavenie podrobných časových parametrov súvisiacich s vaším rozvrhom. Možno tu určiť, v ktorých dňoch týždňa budú zdroje rezervácií dostupné, otváraciu dobu (ktorú možno prispôsobovať na jednotlivé dni v týždni), dĺžku schôdzky a časové intervaly, v ktorých možno schôdzky začínať.

 

 

AKO TO VYZERÁ

Po týchto nastaveniach už bude váš rozvrh prístupný na internete a plnofunkčný. Dostanete inštrukcie o tom, ako nastaviť oprávnenia prístupu k zmenám, ako aj o tom, ako definovať adresátov upozornení na zmeny vo vašom rezervačnom rozvrhu a inštrukcie o úpravách loga, farieb a regionálnych nastavení (na správnu evidenciu časových údajov).

Sám rozvrh má grafickú podobu prispôsobenú vami definovaným požiadavkám. Tvorcovia pamätali na čo najväčšiu prehľadnosť, jednoduchosť a intuitívnosť. Preto aj vytvorenie rezervácie je úplne ľahké a rýchle. Stačí kliknúť na požadovaný termín a otvorí sa posúvateľné interaktívne okno s časovými údajmi a kolónkami na meno a telefónne číslo záujemcu. Povinne treba zadať iba meno a čas.

 

Nová rezervácia

 

 

PREČO SUPERSAAS?

Proces tvorby rozvrhov s podrobným opisom každého kroku zvládne každý. Možností je množstvo, takže nie je problém vytvoriť rezervačný systém na každú príležitosť a presne podľa vašich potrieb. Okrem toho možno rozvrhy aj klonovať a následne modifikovať. Veľká výhoda je bezplatná verzia, ktorú možno využívať, ak počet rezervácií a registrovaných používateľov neprekročí 50 mesačne. Bezplatná verzia má teda niekoľko obmedzení a je v nej zobrazovaná reklama, no pri zvážení toho, čo dostávate zadarmo, sa to určite oplatí. Keby vo vašom prípade bol väčší záujem o rezervácie, zistíte, že ani platené varianty nie sú vôbec drahé a majú viacero výhod.

 

Cenník

 

>> Vyskúšať aplikáciu SuperSaas <<

 

 

pre beapp.sk pripravil Peter Vnuk - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie