iKros Profil

Fakturácia zadarmo a navždy. Také je hlavné lákadlo aplikácie iKROS, ktorá oslovuje všetkých podnikateľov vyžadujúcich kvalitný fakturačný systém on-line. Tí bezpochyby privítajú možnosť zaobstarať si ho zadarmo.

>> Vyskúšaj aplikáciu iKROS <<

 

VZHĽAD A PROSTREDIE

Autori dali systému formu webovej aplikácie, ktorá kombinuje príťažlivý grafický vzhľad ladený do fialovej farby so zachovaním úplnej jednoduchosti používania. Pre podnikateľov, ktorí sú často v pohybe, je k dispozícii aj aplikácia pre zariadenia s OS Android a v príprave je aj verzia pre iOS.

Registrácia do systému je otázka niekoľkých sekúnd a po kliknutí na potvrdzovací e-mail doručený do vašej schránky môžete okamžite začať s fakturáciou. Privíta vás pracovná plocha určená na tvorbu faktúr. Zhora sú funkcie aplikácie prístupné v jednoduchom menu a na ľavej strane možno vyvolať výsuvný panel, v ktorom uvidíte zoznam vystavených dokladov.

 

 

MENU A FUNKCIE

Prvá možnosť v menu je voľba s prehľadmi. Ide o štatistiky, z ktorých vidno vašu fakturáciu prevedenú do grafickej podoby. Druhá možnosť je vyvolanie prehľadov celého účtovníctva. Tá však funguje, iba pokiaľ využívate na účtovanie program ALFA plus alebo OMEGA a prepojíte ho s aplikáciou iKROS. Týmto spôsobom možno dosiahnuť sprehľadnenie kompletných štatistík o vašom podnikaní vrátane informácií o daňovej povinnosti vyplývajúcej z priznaní k DPH, grafického prehľadu príjmov a výdavkov a nebude chýbať ani informácia o stave hotovosti v pokladni a stave na firemnom bankovom účte.

Základné prehľady

 

Ďalšia možnosť hlavného menu je prístup k modulu fakturácie, kde možno vytvárať okrem štandardných aj zálohové a pravidelné faktúry. Posledná spomínaná možnosť je platená, no na 30 dní ju možno vyskúšať zadarmo, a tak dostane každý používateľ príležitosť otestovať si, či takýto bonusový spôsob fakturácie vo svojom podnikaní využije. Základný princíp je nastavenie parametrov opakovania fakturácie, čo určite ocenia napríklad poskytovatelia prenájmov a iných služieb. Faktúry budú automaticky generované vo vami stanovenom intervale, ktorým môže byť napríklad týždeň, mesiac, štvrťrok, ale aj dni určené podľa iných pravidiel.

Po aktivácii položky menu s názvom Obchod sa používateľovi otvoria viaceré možnosti. Môže tu vytvárať cenové ponuky pre potenciálnych zákazníkov, dodacie listy k faktúram alebo evidovať prijaté a odoslané objednávky.  Posledná možnosť je voľba Tovary a služby, kde si môžete vytvoriť vlastnú databázu, resp. cenník ponúkaných tovarov a služieb. Takto vytvorený zoznam je obojstranne prepojený s fakturáciou, takže ak zadáte novú položku do faktúry, vytvorí sa automaticky jej záznam aj v cenníku.

Podobným spôsobom si v poslednej položke menu vytvoríte zoznam obchodných partnerov, ktorý je, pochopiteľne, takisto prepojený s modulom fakturácie. Zaujímavá je možnosť priradiť permanentnú zľavu ku konkrétnemu klientovi, ktorá sa mu bude následne zahŕňať do fakturácie.

Náhľad faktúry

 

 

FAKTURÁCIA

Každého bude asi najviac zaujímať, ako vyzerá modul fakturácie, ktorý slúži na priame vytvorenie dokladov. Výsledný dokument bude mať štandardné položky vyžadované zákonom a aj čosi navyše. Faktúry sa dajú opatriť grafickým firemným logom a smerom k moderným trendom iKROS posúva aj možnosť pridať do faktúry kód QR, ktorý zákazník môže použiť na jednoduchý spôsob úhrady.

S faktúrami možno prepojiť aj ďalšie súvisiace doklady, ako sú napríklad dodacie listy. Funkcie spojené s faktúrami, ktoré sú rýchlo prístupné aj z bočného výsuvného menu, dávajú používateľovi všetky potrebné možnosti manipulácie s dokladom. Nájdete tu funkciu stiahnutia faktúry vo forme PDF, vytlačenia na tlačiarni, odoslania e-mailom, ale aj funkcie ako zaevidovanie úhrady alebo priame vytvorenie dobropisu či dodacieho listu. Pre tých, ktorí často fakturujú hotovostne, je tu aj možnosť vystavenia príjmového dokladu k faktúre.

 

 

PREČO iKROS?

Asi vám neuniklo, že iKROS je produkt veľmi známej slovenskej spoločnosti KROS, a. s. Tá produkuje množstvo softvéru pre podnikateľov, ktorý sa umiestňuje na popredných priečkach rebríčka popularity. Spoločnosť je na trhu už 20 rokov, a tak možno dôverovať nielen tomu, že je softvér spoľahlivo legislatívne aktualizovaný a disponuje kvalitnou podporou zo strany tvorcov, ale aj tomu, že prísľub o doživotnom používaní zadarmo bude dodržaný. Aplikácia iKROS ponúka svojmu používateľovi už v základe všetko, čo moderný fakturačný systém musí mať, a po prepojení s účtovníckym programom sa môže stať stálou súčasťou vášho podnikania.

Cenník

 

>> Vyskúšaj aplikáciu iKROS <<

 

 

pre beapp.sk pripravil Peter Vnuk - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie